Too much is never enough.

An “out of the box” styling statement during Dutch Design Week 16-24 October 2021 at studio mo man tai

Hastelweg 264A
5652CN Eindhoven
The Netherlands

+31 (0)6-31490204

press release

Too much is never enough.
Just because something is fun, bold and colourful doesn’t mean it can’t be environmentally friendly.

We are known for our colourful products and installations that often put a smile on people’s face, which you can never have enough of!
With visual expert Willemijn de Wit we will realize an exuberant installation in our studio where visitors are invited to also have a “glimpse behind the scenes”.

There is nothing more fulfilling than to create something that “makes sense” when you look at it…

Many things can be the starting point for a project; a leftover material, a production technique or a traditional process – that is what makes our job so exciting and enriching. We choose not to chase role models or trends and each of our designs ultimately tells a story. Design is so much; it’s about creativity, vision, culture, environment, past, present and future.
Together with visual storytelling and retail expert Willemijn de Wit we have conceived an exuberant installation, a visual retail statement that will be exhibited in our studio on the Hastelweg in Eindhoven.
We share a passion for colours, materials and haptics and complement each other with the search for new, creative and sustainable solutions. We also love to “get our hands dirty”, see how a design develops fysically while becoming more intuitive and hopefully more spectacular. And we believe it is important to nurture optimism! There is nothing more fulfilling than to create something that “makes sense” when you look at it or to create a piece that simply makes you happy.
The installation is completely made from leftover and recycled materials – showcasing some mo man tai products in a fun, bold and colourful way.

Supporting partners: BIG Impact and PyraSied Xtreme Acrylic

persbericht

Too much is never enough.
Als iets heel leuk, gedurfd en kleurrijk is, wil dat niet zeggen dat het niet ook compleet milieuvriendelijk kan zijn.

We zijn bekend om kleurrijke ontwerpen die vaak een glimlach op het gezicht van mensen toveren, iets waar je nooit genoeg van kan hebben!
Met visual expert Willemijn de Wit zetten we een uitbundige installatie in onze studio op en bezoekers worden uitgenodigd voor een “kijkje achter de schermen”.

Er is niets meer bevredigend dan iets te creëren dat “logisch” is als je ernaar kijkt.

Veel dingen kunnen het startpunt zijn voor een project; een restmateriaal, een productietechniek of een ambachtelijk proces – precies dat maakt ons werk zo boeiend en verrijkend. We kiezen ervoor om geen rolmodellen of trends te volgen en elk van onze ontwerpen vertelt uiteindelijk een verhaal. Design is breed; het gaat over creativiteit, visie, cultuur, milieu, verleden, heden en toekomst.
Samen met retailexpert Willemijn de Wit hebben we een uitbundige installatie; een visueel retail-statement, geconcipiëerd die in onze studio gepresenteerd zak worden.
We delen een passie voor kleuren, materialen en haptiek en vullen elkaar aan bij het zoeken naar creatieve en duurzame oplossingen. We houden er ook van “onze handen vuil te maken”, te zien hoe een ontwerp zich fysiek ontwikkelt terwijl het intuïtiever en hopelijk ook spectaculairder wordt. En wij vinden het belangrijk om optimisme te koesteren! Er is niets zo bevredigend als iets te creëren dat “logisch” is als je ernaar kijkt of een stuk te creëren waar je gewoon blij van wordt.
De installatie is volledig gemaakt van rest- en gerecycleerd materiaal en toont enkele mo man tai-producten op een leuke, gewaagde en kleurrijke manier.

Supporting partners: BIG Impact and PyraSied Xtreme Acrylic

Feel free to download images/videos of  “Too much is never enough” project and installation: HR album – this press kit will be updated regularly.
For social media please use #toomuchisnevertenoughinstallation and tag @studio.mo.man.tai